Φακοί επαφής κατά μάρκα:
  Alcon
  Aqualens
  Bausch-Lomb
  Clearlab
  Colourvue
  CooperVision
  Desio
  Eurothin
  Eyemed
  Johnson-Johnson
  Procornea
  Sauflon-UK
  Soflex
  Solotica
  StandGema

Φακοί επαφής κατ΄είδος:
    Πολυεστιακοί Μηνιαίοι
    Πολυεστιακοί Ημερήσιοι
    Μηνιαίοι
    Μηνιαίοι
    Αστιγματικοί Ετήσιοι
    Πολυεστιακοί Μηνιαίοι
    Αστιγματικοί Μηνιαίοι
    Ετήσιοι
    15ήμεροι
    Αστιγματικοί Ημερήσιοι
    Έγχρωμοι
    Ημερήσιοι
    Αστιγματικοί 15ήμεροι